preloader

Budynek dydaktyczny Kuźni

Year of completion

Project type

Real estate komercyjne

Przekazanie do użytkowania budynku dydaktycznego Kuźni na Politechnice Gdańskiej

SIMILAR PROJECTS