preloader

Budowa magazynu na towary masowe

przy Nabrzeżu Polskim w Porcie Gdynia

Year of completion

Project type

Real estate przemysłowe

Budowa magazynu na towary masowe przy Nabrzeżu Polskim w Porcie Gdynia dla OT Port Sp. z o.o. ( dawniej - BTDG Sp. z o.o.)

SIMILAR PROJECTS