preloader

Referencje

16.03.07 MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o.

Gdynia 07.03.2016

 

Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o.
Ul. Węglowa 4
81-341 Gdynia

 

R E F E R E N C J E

 

MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o. jako Inwestor stwierdza, że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 22
w ramach realizacji inwestycji: „Budowa konstrukcji wsporczych ciągów technologicznych w ramach budowy magazynu baterii silosów do składowania śruty i zbóż na Nabrzeżu Śląskim wraz z mechanizacją załadunku/wyładunku w Porcie Gdynia” w okresie VI.2013 ÷ V.2015 wykonała:
kompleksowy montaż konstrukcji stalowej estakad technologicznych, wieży załadunkowej i samochodowych stanowisk załadunkowych wraz z ich całkowitym wykończeniem i przekazaniem do użytkowania.
Szczegółowy zakres prac obejmował:
- roboty ziemne, rozbiórkowe i odtworzeniowe,
- roboty palowe i żelbetowe związane z posadowieniem konstrukcji i komorę żelbetową wieży technologicznej,
- dostawę i kompleksowy montaż konstrukcji estakad, wieży technologicznej 3 stanowisk załadunkowych dla samochodów oraz pomostów roboczych o łącznej masie ok. 1100 t.,
- roboty wykończeniowe i wyposażeniowe wieży technologicznej i samochodowych stanowisk załadunkowych,
- zamienne projekty wykonawcze konstrukcji,

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami Zamawiającego i solidnie. Na podstawie dotychczasowej współpracy , polecamy firmę Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę robót.

 

Członek Zarządu Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych Dyrektor naczelny
Tomasz Pietrewicz Bogdan Buczko