preloader

Referencje

16.03.07 Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o.

Gdynia, dnia 07.03.2016

 

Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o.
Ul. Węglowa 4
81-341 Gdynia

 

R E F E R E N C J E

MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o. zaświadcza, że firma:
Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 22
wykonała w okresie VII.2013 ÷IV.2014:
„Kompleksową modernizację zadaszenia magazynu nr 29 przy Nabrzeżu Holenderskim
w Porcie Gdynia”
polegająca na zastąpieniu starej istniejącej spawanej konstrukcji stalowej nową, lekką konstrukcją wyposażoną w rozwiązania mechaniczne, umożliwiające swobodne otwieranie i zamykanie zadaszenia magazynu za pomocą czterech niezależnych pokryw.
Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-mechaniczne stanowi nowatorskie i autorskie opracowanie i wykonawstwo firmy.

Zakres prac obejmował:
- wielobranżowy projekt wykonawczy dachu,
- dostawę i montaż konstrukcji, mechanizmów jazdy i instalacji zasilania elektrycznego.

Prace montażowe zostały wykonane solidnie i terminowo, a zastosowane rozwiązania uzyskały naszą pozytywną opinię.


Członek Zarządu Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych Dyrektor naczelny
Tomasz Pietrewicz Bogdan Buczko