preloader

Referencje

16.03.07 MORSKI TERMINAL MASOWY GDYNIA

MORSKI

TERMINAL

MASOWY

GDYNIA

Gdynia, dnia 07.03.2016

 

 

Referencje

 

            MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. jako Inwestor stwierdza,  że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 22 w ramach realizacji inwestycji:

 

Budwa magazynu baterii silosów do składowania śruty i zbóż na Nabrzeżu Śląskim wraz z mechanizacją załadunku/wyładunku w Porcie Gdynia o jednorazowej pojemności ładunku ok. 100 tyś. T”

 

W okresie VI.2013 – V.2015 wykonała wykonawczą dokumentację techniczną i kompleksowy montaż konstrukcji stalowej estakad technologicznych, wieży załadunkowej i samochodowych stanowisk załadunkowych wraz z ich całkowitym wykończeniem i przekazaniem do użytkowania.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

-       wykonanie wielobranżowego projektu technicznego,

-       roboty ziemne, rozbiórkowe i odtworzeniowe,

-       roboty palowe i żelbetowe związane z posadowieniem konstrukcji i komorę żelbetową wieży technologicznej,

-       dostawę i kompleksowy montaż konstrukcji estakad, wieży technologicznej 3 stanowisk załadunkowych dla samochodów oraz pomostów roboczych o łącznej masie ok. 1100 t.,

-       roboty wykończeniowe i wyposażeniowe wieży technologicznej i samochodowych stanowisk załadunkowych,

-       zamienne projekty wykonawcze konstrukcji,

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z założeniami projektowymi, wymaganiami Zamawiającego i solidnie.

      Na podstawie dotychczasowej współpracy, polecamy firmę Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę robót.

 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU                                                                 PREZES ZARZĄDU

Dyrektor ds. Finansowych                                                       DYREKTOR NACZELNY

Tomasz Pietrewicz                                                                   Bogdan Buczko