preloader

Referencje

16.03.04 Speed

Gdynia, dnia 2016-03-04

SPEED Sp z o.o.
81-375 Gdynia,
ul. Siemiradzkiego 5

 

R E F E R E N C J E

SPEED Sp z o.o. potwierdza, że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 22 wykonała w 2015 roku, jako Generalny Realizator Inwestycji Namiotową Zasobnię magazynową o powierzchni 3250 m2 i kubaturze 47 100 m3 do składowania ładunków masowych luzem oraz drobnicy na Placu XIII przy Nabrzeżu Rotterdamskim w Porcie Gdynia wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przyległy plac manewrowy o powierzchni ok. 6000 m2.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego, terminowo i solidnie. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić firmę Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. jako profesjonalnego Wykonawcę robót.


WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Zastawny