preloader

Referencje

14.06.03 Juvenes

Warszawa, 03.06.2014

 

Juvenes-Serwis Sp z o.o.

Ul. Ząbkowska 27/31

03-736 Warszawa

 

 

REFERENCJE

 

Juvenes- Serwis Sp. z o.o. Warszawa ul. Ząbkowska 27/31-GENERALNY WYKONAWCA,

stwierdza że

Firma Towarzystwo Inwestycyjne „CONSTRUCTION ” Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 22

 

wykonała w okresie od lutego 2012 do sierpnia 2014 budowę obiektu przemysłowego „Magazyn chłodni wraz z budynkiem socjalno-biurowym”

o powierzchni zabudowy 9653,44 m2 , kubaturze 133 124 m3,

 

na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Gdańsku dla Północnoatlantyckiej Organizacji

Producentów Sp. z o.o. w zakresie projektu wykonawczego konstrukcji i montażu obiektu w stanie surowym otwartym.

 

 

Umowa obejmowała:

-wykonanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego,

- montaż konstrukcji żelbetowej hali magazynu i budynku socjalnego,

- montaż konstrukcji stalowej,

- montaż obudowy ścian i dachu z płyt warstwowych i blach elewacyjnych z wykończeniem.

 

Cały zakres prac został wykonany zgodnie z harmonogramem inwestycji , zasadami Prawa Budowlanego i uzyskał pozytywną ocenę Inwestora.

 

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Tyszkiewicz