preloader

Referencje

12.03.19 PRZEDSIĘBIORSTWO ROL-RYŻ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROL-RYŻ Sp. z o.o.

                      

 

81-337 Gdynia, ul. Celna 2

tel. +48 58 620 50 28, +48 58 661 82 20

fax +48 58 620 72 36

NIP 586-015-88-49

 

Gdynia, 19.03.2012 r.

 

 

REFERENCJE

 

Przedsiębiorstwo Rol-Ryż Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Celnej 2 zaświadcza, że firma

 

Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Bitwy Oliwskiej 22 Gdańsk

 

Zaprojektowała, uzyskała pozwolenie na budowę oraz wykonała roboty polegające na rozbiórce budynku magazynowego i budowie w tym miejscu nowego obiektu o tej samej funkcji  (z przeznaczeniem na składowanie paczkowanych suchych produktów zbożowych i materiałów opakowaniowych) przy ul. Celnej 2 w Gdyni wraz ze wszystkimi przyłączami, instalacjami wszystkich branż, infrastrukturą i przekazaniem do użytkowania.

 

Kubatura wybudowanego obiektu to 48694 m3, powierzchnia całkowita magazynu 4032 m2.

 

Cały zakres prac został wykonany w terminie, z zachowaniem zasad prawa budowlanego. Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie i naszą pozytywną ocenę.

 

PREZES

Gwidon Jerzy Irzbek