preloader

Referencje

10.06.16 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia, dnia 16.06.2010. r.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

 

 

 

R E F E R E N C J E

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. wykonała prace związane z przystosowaniem pomieszczeń biurowo-socjalnych przy magazynie nr 26 dla potrzeb MTMG Sp z o.o. oraz dostosowanie zabezpieczeń p.poż tego budynku do aktualnych przepisów po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowej.

 

Zakres prac obejmował:

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego;

- uzyskanie prawomocnej decyzji na realizację robót w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

w Gdańsku;

- wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń na podstawie opracowanej dokumentacji;

 

Cały zakres prac został wykonany w terminie umownym, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i uzyskał pozytywną ocenę użytkownika.

 

 

Kierownik

Działu Budynków

i Zaplecza Technicznego

Wiesław Rybak