preloader

Referencje

10.06.14 Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o.

Gdynia, dnia 14.06.2010

 

Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o.
Ul. Węglowa 4
81-341 GdyniaR E F E R E N C J E

MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o. stwierdza, że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. wykonała:
1. Prace związanie z posadowieniem wagi samochodowej na Nabrzeżu Duńskim.
Zakres prac obejmował wykonanie wielobranżowego projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z poszczególnymi służbami technicznymi na terenie Portu w Gdyni oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych do posadowienia wagi w branży konstrukcyjnej, drogowej i zasilania elektrycznego;
2. System kontroli i monitorowania wjazdu/wyjazdu na parking samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego 4.
Zakres prac obejmował wykonanie wielobranżowego projektu technicznego wraz z uzgodnieniami z poszczególnymi działaniami technicznymi na terenie Portu Gdynia, montaż urządzeń, dostosowanie oprogramowania systemu i wykonanie wszelkich instalacji i robót ziemnych, elektrycznych, przyłączy telefonicznych i informatycznych;
3. Prace ogólnobudowlane związane z remontami pomieszczeń biurowych, magazynowych i sanitarnych w budynkach użytkowanych przez MTMG Sp z o.o.


Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, wymogami Zamawiającego, terminowo i solidnie.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić firmę T.I. Construction Sp z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę robót.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Bogdan Buczko