preloader

Referencje

09.08.06 MORS Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Sp. z o.o.

MORS

Morska Obsługa

Radiowa Statków

MORS Sp. z o.o.

                                                                                             Gdańsk, dnia 06.08.2009 r.

Ul. Na Ostrowiu 1

80-958 Gdańsk

 

NIP 586-20-72-589

Regon 192586123

KRS 0000 058 215

 

Sąd Rejonowy

W Gdańsku XVI Wydział

Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego

 

Kapitał Zakładowy

5 932 000 zł

+(48) 58 307 14 90

+(48) 58 307 24 90                                   REFERENCJE

 

            Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Sp. z o.o. stwierdza, że firma Towarzystwo Inwestycyjne „Construction” Sp z o.o. z Gdańska wykonała modernizację hali budynku 572 na cele produkcyjno-biurowe.

 

            Prace obejmowały wzmocnienie konstrukcji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, tynki, montaż instalacji wod.-kan. i elektrycznej, roboty wykończeniowe.

 

            Wyżej wymieniony zakres prac został wykonany terminowo, solidnie i dobrze jakościowo.

 

            Oświadczamy, że firma jest wykonawcą wykazującym dużą dbałość o powierzony zakres prac.

 

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Jarząbski