preloader

Referencje

09.08.06 Mors

Gdańsk, dnia 06.08.2009 r.

 

Morska Obsługa Radiowa Statków

MORS Sp z o.o.

Ul. Na Ostrowiu 1

80-958 Gdańsk

 

 

 

R E F E R E N C J E

 

Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Sp z o.o. stwierdza, że firma Towarzystwo Inwestycyjne „Construction” Sp z o.o. z Gdańska wykonała modernizację hali budynku 572 na cele produkcyjno-biurowe.

Prace obejmowały wzmocnienie konstrukcji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, tynki, montaż instalacji wod.-kan. I elektrycznej, roboty wykończeniowe.

Wyżej wymieniony zakres prac został wykonany terminowo, solidnie i dobrze jakościowo.

Oświadczamy, że firma jest wykonawcą wykazującym dużą dbałość o powierzony zakres prac.

 

 

 

PREZES ZARZĄDU

 

Krzysztof Jarząbski