preloader

Referencje

09.08.03 Gdańska Stocznia „Remontowa”

Gdańsk, dnia 03.08.09 r.

 

Gdańska Stocznia „Remontowa”
Im. J.Piłsudskiego S.A.
Ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk


NI/1529/09

R E F E R E N C J E

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna stwierdza, że firma Towarzystwo Inwestycyjne „Construction” Spółka z o.o. z Gdańska wykonała szereg modernizacji i remontów pomieszczeń produkcyjnych, warsztatowych i socjalnych w licznych obiektach na terenie stoczni.
Prace te zostały wykonane sprawnie, z zachowaniem terminów umownych, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i wymaganiami Zamawiającego oraz uzyskały bardzo dobra ocenę Użytkownika.
Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić firmę Towarzystwo Inwestycyjne Construction Sp z o.o. jako solidnego wykonawcę robót konstrukcyjno-montażowych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego.


SZEF DS. INFRASTRUKTURY

Tadeusz Nona