preloader

Referencje

09.07.27 Gdańska Stocznia „Remontowa”

Gdańsk, dnia 27.07.09 r.

 

Gdańska Stocznia „Remontowa”
Im. J.Piłsudskiego S.A.
Ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk

Gdańsk, dnia 27.07.09 r.
NI/1493/09

R E F E R E N C J E

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna stwierdza, że firma Towarzystwo Inwestycyjne „Construction” Spółka z o.o. z Gdańska wykonała szereg prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie modernizacji infrastruktury stoczniowej takich, jak: kanały ciepłownicze, nawierzchnie dróg i placów, przyłącza sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej.
Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy potwierdzić, że firma jest solidnym i wiarygodnym wykonawcą, gwarantującym terminowe i jakościowo bardzo dobrą realizację umów.


SZEF DS. INFRASTRUKTURY

Tadeusz Nona