preloader

Referencje

07.09.11 Poczta Polska

Gdańsk, dnia 11 września 2007 r.

Poczta Polska
Centrum Infrastruktury
Oddział Regionalny w Gdańsku
Ul. Targ rakowy 7/8
80-940 Gdańsk 

R E F E R E N C J E

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział regionalny w Gdańsku zaświadcza, że firma
Towarzystwo Inwestycyjne
„CONSTRUCTION” Sp z o.o.
ul. Bitwy Oliwskiej 22, 80-339 Gdańsk
zrealizowała na nasze zlecenie budowę Urzędu Pocztowego w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 81. Zadanie inwestycyjne obejmowało kompleksową realizację budynku Urzędu Pocztowego o powierzchni użytkowej 347.8 m2 i kubaturze 1484 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
Okres realizacji inwestycji: październik 2005 – maj 2006.
Prace wykonano z należytą starannością.


z up. DYREKTORA CIOR
Z-CA DYREKTORA ds. BUDOWY CER
W GDAŃSKU
Ewa Bobrowska