preloader

Referencje

07.01.15 Telekomunikacja Polska

Telekomunikacja Polska

Region Północny

Pionu Administracji

 

 

Ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk

Tel.: 058 322 00 33

Fax: 058 302 08 78

www.tp.pl

 

 

Gdańsk, 15 stycznia 2007 r.

 

 

Towarzystwo Inwestycyjne

CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Ul. Beniowskiego 5

80- 382 Gdańsk

 

Numer pisma: ARN/Z/ GM. 202- 66 - /07

 

REFERENCJE

 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Region Północny Pionu Administracji w uzupełnieniu referencji z dnia 7 czerwca 2005 r. informuje, że kubatura powierzchni biurowej zrealizowanej w ramach nadbudowy budynku TP w Gdańsku ul. Grunwaldzka wynosi ok. 21 000 m3.

 

Z poważaniem

 

Jerzy Chmura

Dyrektor Operacyjny ds. Zasobów

Pionu Administracji

W Regionie Północnym