preloader

Referencje

06.03.07 Dog Mat

Gdynia, 7 marca 2006

DOG-MAT OKOROWSKI Sp.J.

81-339 Gdynia ul. Polska 24

 

 

 

R E F E R E N C J E

 

Informujemy, że

TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE CONSTRUCTION SP Z O.O.

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bitwy Oliwskiej 22

 

wykonało dla naszej firmy położony w Chwaszczynie obiekt składający się z hali magazynowej płodów rolnych i zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą i przyłączami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1900 m2 i kubaturze ok. 8 000 m2.

 

Współpraca przebiegała niezwykle harmonijnie, zaś cały zakres zleconych robót został wykonany w terminie umownym, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i uzyskał naszą najwyższą ocenę.

 

Polecamy firmę Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. jako wykonawcę bardzo profesjonalnego o rzadko spotykanej solidności i uczciwości.

 

 

 

„DOG-MAT”

Tomasz Okorowski

współwłaściciel