preloader

Referencje

05.07.28 Kalten

Sochaczew, dnia 28 lipiec 2005 r.

 

Przedsiębiorstwo KALTEN Sp z o.o.

Ul. Reymonta 16A

96-500 Sochaczew

 

 

L I S T R E F E R E N C Y J N Y

 

Przedsiębiorstwo KALTEN Sp z o.o. w Sochaczewie ul. Reymonta 16A potwierdza wykonanie przez Towarzystwo Inwestycyjne „CONSTRUCTION” Sp z o.o. w Gdańsku ul. Bitwy Oliwskiej 22 robót budowlanych i instalacji wod.-kan związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Roboty budowlano-instalacyjne w nowobudowanej placówce Banku BPH S.A. Gdańsk ul. Targ Rakowy 12/14”

 

Roboty zostały wykonane terminowo i jakościowo bardzo dobrze.

 

Jest to Wykonawca, którego można polecić każdemu Inwestorowi.

 

 

 

PREZES ZARZĄDU

 

Małgorzata Draber