preloader

Referencje

05.04.07 MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

Gdynia dnia, 2005.04.07


MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
Ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

 

REFERENCJE


Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni informuje, że
Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Bitwy Oliwskiej 22

Wykonało roboty budowlane polegające na budowie „pod klucz” nowego budynku Brzegowej Stacji Ratowniczej w Gdańsku Świbnie wraz z infrastrukturą.
Cały zakres zaleconych robót został wykonany w bardzo krótkim terminie umownym tj. cztery miesiące od przekazania placu budowy, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i uzyskał bardzo dobrą ocenę użytkownika.
Polecamy Firmę Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. jako solidnego wykonawcę robót ogólnobudowlanych.

Kierownik
Biura Techniki i Zaopatrzenia
Ryszard Plata