preloader

Referencje

05.04.06 URZĄD GMINY SZTUTOWO

Sztutowo, dnia 06.04.2005 r.

 

URZĄD GMINY SZTUTOWO

UL. Gdańska 55 82-110 Sztutowo

Tel. (55)247-81-51 247-81-52 fax. (55) 247-83-96

WWW.sztutowo.ug.gov.pl e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

Urząd Gminy Sztutowo stwierdza, że Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Bitwy Oliwskiej 22 wykonała roboty budowlane polegające na kapitalnym remoncie Sali sportowej i zaplecza socjalnego oraz montażu nowej kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Sztutowie.

Kubatura obiektu wynosi ok. 22 tyś. M3

 

Na podstawie wykonanych prac, możemy stwierdzić, że Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. jest firmą wiarygodną, solidną, zapewniającą terminowe i jakościowo bardzo dobre wykonanie robót.

 

 

 

Sztutowo, dnia 06.04.2005 r.

 

Z-ca Wójta Gminy

 

Damian Prałat