preloader

Referencje

04.12.05 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

 

 

 

 

 

R E F E R E N C J E

 

 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. wykonała w okresie 12.2004- 07.2005 inwestycję pod nazwą „Modernizacja budynku Magazynu nr 8 położonego przy ul. Rotterdamskiej 4 w Gdyni”.

 

Zakres w/w prac obejmował:

 wzmocnienie konstrukcji stalowych,

 roboty elewacyjne, iniekcja i odgrzybienie,

 wymianę stolarki okiennej, drzwi i bram,

 roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych

 zabezpieczenia przeciwpożarowe,

 montaż wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan i c.o.,

 wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

 wymianę posadzki przemysłowej

 

Kubatura modernizowanego budynku wynosiła ok. 56 000,0 m³, powierzchnia użytkowa 9 500 m².

Wszystkie w/w prace zostały wykonane terminowo i bezusterkowo na wysokim poziomie jakościowym.

 

 

 

Kierownik

Działu Budynków i Zaplecza Technicznego

Jan Schmidt