preloader

Referencje

02.02.12 MORSKI TERMINAL MASOWY GDYNIA

MORSKI TERMINAL MASOWY GDYNIA                                                   PORT GDYNIA

 

 

REFERENCJE

 

Na prośbę zainteresowanych przedstawiamy opinię o firmie Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. –Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 22.

 

            Firma ta wykonała przebudowę stanowiska chemikaliów płynnych w rejonie pirsu południowego nabrzeża duńskiego w Porcie Gdynia w okresie luty-grudzień 2003, Prace zostały wykonane sprawnie, z zachowaniem terminów umownych.

 

            Oświadczamy, że jest to Wykonawca solidny , a na tą ocenę zasłużył prowadząc powierzone prace zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami Zamawiającego.

 

 

Członek Zarządu

DYREKTOR

Ds. Technicznych

 

Bogdan Buczko