preloader

Referencje

00.08.15 Telekomunikacja Polska S.A.

Gdańsk dnia 15.08.2000 r.

Telekomunikacja Polska S.A.

Pion sieci- region w Gdańsku

 

 

REFERENCJE

Telekomunikacja Polska Dyrekcja Okręgu w Gdańsku stwierdza, że Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. wykonało kompleksową modernizację budynku głównego ( ok. 1200 m²) Ośrodka Wypoczynkowego w Łapinie wraz z wykonaniem przyłącza wodnego i zagospodarowania terenu.

Powyższe prace zostały wykonane w terminie umownym, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i uzyskały dobrą ocenę użytkownika.

Na podstawie wykonanych prac oraz dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. jest Firmą wiarygodną, zapewniającą terminowe i jakościowo bardzo dobre wykonanie robót.

Polecamy Firmę Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. na wykonawcę robót w zakresie ogólnobudowlanym.

 

Radca

D/S Budowlanych

Piotr Lewicz