preloader

Hala Wydziału W7

w Stoczni Remontowej w Gdańsku

Year of completion

Project type

Real estate przemysłowe

Remont hali Wydziału W7 w Stoczni Remontowej w Gdańsku

SIMILAR PROJECTS