preloader

Budowa systemu estakad

w magazynie nr 27 przeznaczonym do śruty i zbóż

Year of completion

Project type

Real estate przemysłowe

Budowa systemu estakad w magazynie nr 27 przeznaczonym do śruty i zbóż, realizowanym przez Mostostal SA dla ZMPG przy Nabrzeżu Śląskim w Gdyni

SIMILAR PROJECTS