preloader

Contact Us

If you are curious about what we can do for you, do not hesitate to contact us and start cooperation

Contact information

Towarzystwo Inwestycyjne Construction Sp. z o.o.

KRS nr 44396 Sąd Rejonowy w Gdańsku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON nr 190963745
NIP 586-10-53-383

Siedziba biuro handlowego i adres do korespondencji

80-339 Gdańsk
ul. Bitwy Oliwskiej 22

Dane kontaktowe

tel. 0 prefix 58 520 97 37, 
fax 0 prefix 58 554 17 49

e-mail: tico@construction.gda.pl