preloader

Referencje

12.04.11 Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o.

Gdynia 11.04.2012

Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o.
Ul. Węglowa 4
81-341 Gdynia

 

 

R E F E R E N C J E
MTMG-Morski Terminal Masowy Gdynia Sp z o.o. stwierdza, że firma
Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. wykonała:
Roboty montażowe polegające na zwiększeniu objętości zasobni nr IV i V oraz przystosowaniu konstrukcji zasobni nr IV do posadowienia przesuwnego dachu produkcji PROMAG, na nabrzeżu Holenderskim w Gdyni.
Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami Zamawiającego, terminowo i solidnie.
Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić firmę T.I. CONSTRUCTION Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę robót.

 

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Bogdan Buczko