preloader

Referencje

10.12.21 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

UL. ROTTERDAMSKA 9, 81-337 GDYNIA                         Gdynia, dnia 21.12.2010 r.

 

 

REFERENCJE

 

            Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informujemy, że firma TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE CONSTRUCTION SP Z O.O.  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bitwy Oliwskiej 22, zaprojektowała i wybudowała dla naszej firmy „Magazyn wysokiego składowania przy ul. Kontenerowej 69 w Gdyni”.

 

Obiekt składa się z hali wysokiego składowania i produkcyjnej, zaplecza socjalno – biurowego wraz infrastrukturą, przyłączami i zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej magazynu 8346 m2, kubaturze 110 850 m3, wysokości składowania na regałach 10,5 m i powierzchni manewrowej i parkingowej zewnętrznej około 3500 m2.

 

Współpraca przebiegała harmonijnie, a cały zakres zleconych robót został wykonany przed terminem umownym, zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie magazynu i naszą pozytywną ocenę.

 

 

KIEROWNIK

Działu Budynków

i Zaplecza Technicznego

 

Wiesław Rybak