preloader

Referencje

10.12.21 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia, dnia 21.12.2010. r.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

 

 

R E F E R E N C J E

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bitwy Oliwskiej 22, zaprojektowała i wybudowała dla naszej firmy „Magazyn wysokiego składowania przy ul. Kontenerowej 69 w Gdyni”.

Obiekt składa się z hali wysokiego składowania i produkcyjnej, zaplecza socjalno-biurowego wraz z infrastrukturą, przyłączami i zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej magazynu 8346 m2, kubaturze 110 850 m3, wysokości składowania na regałach 10,5 m i powierzchni manewrowej i parkingowej zewnętrznej około 3500 m2.

 

Współpraca przebiegała harmonijnie, a cały zakres zleconych robót został wykonany przed terminem umownym, zgodnie z zasadami prawa budowlanego. Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie magazynu i naszą pozytywną ocenę.

 

 

Kierownik

Działu Budynków

i Zaplecza Technicznego

Wiesław Rybak