preloader

Referencje

09.07.28 Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.

Gdynia, dnia 28.07.2009 r.

Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
Ul. Węglowa 4
81-341 Gdynia

 

R E F E R E N C J E

Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. stwierdza, że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. z Gdańska wykonała rozbudowę Stanowiska Przeładunku Chemikaliów Płynnych w Rejonie Pirsu Południowego Nabrzeża Duńskiego w Porcie Gdynia związaną z montażem nalewaka morskiego.
Prace, które obejmowały roboty hydrotechniczne, montaż rurociągów z armaturą, instalacje elektryczne i automatykę, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i wymaganiami Zamawiającego oraz uzyskały dobrą ocenę Użytkowników.
Na podstawie dotychczasowej współpracy polecamy firmę Towarzystwo Inwestycyjne Construction Sp. z o.o. jako solidnego wykonawcę robót w zakresie budownictwa przemysłowego.


Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Bogdan Buczko