preloader

Referencje

07.12.16 Telekomunikacja Polska S.A.

Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Sieci

Region Północny

Obszar Inwestycji

Ul. Długa 22-27, 80-801 Gdańsk

Tel: (058) 329 24 00

Fax: (058) 305 16 16

www.tp.pl

 

 

Gdańsk 16-12-2007

 

 

 

 

 

REFERENCJE

 

            W uzupełnieniu do referencji z dnia 15.08.2000r wystawionej firmie „CONSTRUCTION” dotyczącej budowy ośrodka Wypoczynkowego w Łapinie informujemy, że kubatura wykonanego budynku głównego wynosi ok. 17 tyś m3, a wraz z obiektami towarzyszącymi i przyległymi, kubatura wszystkich tych obiektów wynosi 21,3 tyś m3.

 

 

INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

Piotr Lewicz

Upr. Bud. 4874/GD/91