preloader

Referencje

07.10.25 Rol-Ryż

Gdynia, 25.10.2007


Przedsiębiorstwo Rol-Ryż Sp. z o.o.
81-337 Gdynia, Ul. Celna 2
NIP PL: 586 015 88 49 REGON 190576327 KRS: 0000181399
Tel. +48 58 620 50 28
Fax +48 58 620 72 36
www.ryz.pl


R E F E R E N C J E

 

Przedsiębiorstwo „ROL-RYŻ” Sp. z o. o. 81-337 Gdynia, ul. Celna 2 zaświadcza, że firma:


Towarzystwo Inwestycyjne „Construction”
Ul. Bitwy Oliwskiej 22
80-339 Gdańsk


Zrealizowała na nasze zlecenie PRZEBUDOWĘ OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ROL-RYŻ PRZY NABRZEŻU INDYJSKIM W PORCIE GDYNIA. Zadanie inwestycyjne obejmowało wyburzenie części zabudowań i wybudowanie nowych pomieszczeń magazynowo - produkcyjnych o przeliczeniowej powierzchni całkowitej 3630,0 m ² oraz komór i zbiorników składowych.

Prace wykonano z należytą starannością oraz zachowaniem zasad sztuki budowlanej.


Prezes Zarządu
Gwidon Jerzy Irzabek