preloader

Referencje

05.06.07 Telekomunikacja Polska S.A.

Gdańsk, 7 czerwiec 2005 r.

 

Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Administracji Obszar w Gdańsku

 Ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk

Tel: 583001260

Fax: 583020878

  

Towarzystwo Inwestycyjne

CONSTRUCTION Sp z o.o.

80-382 Gdańsk

Ul. Beniowskiego 5

 

ARN/AOG/ZN/05

 

 

 

REFERENCJE

Na prośbę zainteresowanego przedstawiamy opinię o firmie Towarzystwo Inwestycyjne „CONSTRUCTION” Sp z o.o. z Gdańska.

 

Ww Firma wykonała prace budowlane i instalacyjno-montażowe dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w różnych obiektach technicznych.

M.in. w latach 2001/2002 wykonała nadbudowę konstrukcji stalowej dwóch kondygnacji budynku technicznego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z modernizacją elewacji oraz pełnym zakresem robót wykończeniowych i instalacyjnych wewnątrz budynku.

Kubatura modernizowanego obiektu wynosi 41 080 m3.

 

Kompleksowość wykonanych usług oraz ceny za wykonane roboty zdecydowały, że w ramach przetargu wybraliśmy tego wykonawcę, który realizował roboty inwestycyjne i remontowe. Prace były wykonane sprawnie i z zachowaniem terminów umownych.

Fachowa kadra, rzetelność pracowników, terminowość i dobra jakość to dodatkowe atuty w/w Wykonawcy.

 

Oświadczamy, że jest to wykonawca solidny, a na te ocenę zasłużył prowadząc powierzone prace zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami Zamawiającego.

 

 

Z poważaniem

Jerzy Chmura

Dyrektor Obszaru Pionu Administracji

w Gdańsku