preloader

Referencje

03.08.12 Olvit Trade

„OLVIT TRADE” Sp z o.o.
ul. Indyjska 7, 81-336 Gdynia
Tel: 58 6200081, fax: 58 6210765, Tel kom.: 602 362 150
WWW.olvitrade.com.pl
e-mail: olvitrade@olvitrade.com.pl

 

REFERENCJE

„Olvit Trade” Sp z o.o. informuje, że firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. wykonała w okresie sierpień÷grudzień 2003 prace modernizacyjne ciągów technologicznych urządzeń przeładunkowych na terenie naszej bazy magazynowej na nabrzeżu Indyjskim w Porcie Gdynia.
Roboty obejmowały m.in.: wykonanie fundamentów żelbetowych zlokalizowanych bezpośrednio na pirsie nabrzeża, naprawy konstrukcji betonowych, wykonanie szczelnych konstrukcji żelbetowych komór zasypowych położonych poniżej zwierciadła wody, montaż konstrukcji stalowych oraz montaż urządzenia przeładunkowego VIGAN na bramownicy. Kubatura modernizowanych obiektów wynosiła ok. 23,6 tyś m3.
Prace zostały wykonane sprawnie, z zachowaniem terminów umownych, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i wymaganiami Zamawiającego i uzyskały bardzo dobrą ocenę Użytkownika.
Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić Firmę TI CONSTRUCTION Sp z o.o., jako Wykonawcę robót konstrukcyjno-montażowych w zakresie budownictwa przemysłowego.


PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Kwaśniewski