preloader

Referencje

02.04.17 Stowarzyszenie Nauczycieli w Gdyni

Stowarzyszenie Nauczycieli w Gdyni

Ul. Kapitańska 37

81-249 Gdynia, tel. 621 65 00

 

Gdynia, 17 kwietnia 2002

 

 

 

 

            Zaświadczamy niniejszym, że Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 5 wykonywało w roku 2000 prace remontowe podczas adaptacji dla potrzeb Gdyńskiej szkoły Społecznej piętra budynku położonego w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 37. Prace wykonane zostały solidnie i terminowo; dwuletnie użytkowanie wyremontowanych pomieszczeń potwierdza wysoką jakość przeprowadzonych prac.

 

 

PREZES

STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI

W Gdyni

 

Mgr. Mariusz Głombiowski