preloader

Referencje

02.03.01 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Nasz znak: ARG/A2/ZN/IR data: 01.03.2002 r.

 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
PION ADMINISTARCJI
O B S Z A R W G D A Ń S K U

 

 


Telekomunikacja Polska S.A. Pion Administracji Obszar w Gdańsku zaświadcza, że Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. ul. Beniowskiego w Gdańsku wykonało w 2001 r. szeroki zakres prac budowlanych w obiektach TP SA, w tym:
1. kompleksowe prace budowlane w obiekcie Gdańsk ul. Długa 22-27: wykonanie modernizacji nawierzchni podwórza od ul. Ogarnej wraz z kanalizacja deszczową;
2. adaptacja pomieszczeń po centrali na biura o wysokim standardzie wykończenia z wymianą stolarki okiennej w obiektach Gdańsk ul. Ciasna oraz Gdynia – Chylonia ul. Zamenhoffa.
Ww. roboty były realizowane w obiektach czynnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i przebiegały bezproblemowo.
W oparciu o dotychczasową współpracę, TP SA PA Obszar w Gdańsku stwierdza, że Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION z powierzonych prac wywiązywało się solidnie i terminowo, wykazując dużą dbałość o wysokie jakościowo wykonanie robót.

 

p.o. DYREKTORA
Obszar Pionu Administracji TP SA.
W Gdańsku

Inż. Tadeusz Kamiński