preloader

Referencje

01.02.15 POCZTA POLSKA

Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

POCZTA POLSKA

Dyrekcja Okręgu Poczty

 

Ul. Targ Rakowy 7/8

80-940 Gdańsk

telefon: 301-13-61

301-05-62

telefax: 301-81-51

Telex: 0512201

 

 

 

 

 

Nasz znak:

A-2210/2

 

Data:

15.02.01r.

 

Referencje

 

            Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku , ul. Targ Rakowy 7/8, stwierdza, że roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne wykonane przez Towarzystwo Inwestycyjne „CONSTRUCTION” Sp. z o.o 80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5,  w pomieszczeniach naszej siedziby w 2000r, wartości 1 138 760,-zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) zostały wykonane terminowo, zgodnie z wymogami Zamawiającego i z należytą starannością.

 

DYREKTOR

Okręgu Poczty

Łukasz Żelewski