preloader

Referencje

00.09.27 Telekomunikacja Polska S.A.

 

Elbląg dn. 2000-09-27

 

 

       

Telekomunikacja Polska S.A.

Obszar Telekomunikacji w Elblągu

 

 

 

 

 

R E F E R E N C J E

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Elblągu informuje, że Firma:

Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. „TICO”

Ul. Beniowskiego 5

80-382 Gdańsk

Wykonała na nasze zlecenie m.in. adaptację pomieszczeń dla potrzeb Scentralizowanego Biura napraw w budynku „B” przy ul. Polnej 18 w Elblągu

(roboty budowlane, sanitarne i elektryczne)

 

Zakres zleconych robót został wykonany w terminie umownym, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną z zasadami prawa budowlanego i uzyskał bardzo dobra ocenę użytkownika.

 

Na podstawie wykonanych prac oraz dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o. „TICO” jest firmą wiarygodną, zapewniającą terminowe i jakościowo bardzo dobre wykonanie robót.

 

Polecamy w/w Firmę jako Wykonawcę robót.

 

 

 

 

p.o. DYREKTOR OBSZARU

PIONU SIECI

TP S.A. w ELBLĄGU

mgr inż. Adam Sokołowski