Głównym profilem działalności firmy Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. jest budownictwo ogólne i przemysłowe.

Oferujemy:

  • wykonawstwo gotowych obiektów budowlanych i przemysłowych "pod klucz",
  • modernizację i remonty kapitalne istniejących budynków,
  • montaż i naprawę konstrukcji żelbetowych i stalowych,
  • wykonawstwo robót wykończeniowych i konserwatorskich,
  • rozbiórki i wyburzenia budynków.

W szczególności specjalizujemy się w komleksowym wykonawstwie i montażu nietypowych obiektów i instalacji służących do przeładunku i magazynowania materiałów masowych i surowców chemicznych w warunkach ekologicznych.

Ponadto przeprowadzamy szybkie i kompleksowe remonty kapitalne budynków i budowli, w tym również bez wyłšczania ich z użytkowania oraz w realizacji skomplikowanych budowli przemysłowych.

Na życzenie klienta kompletujemy wyposażenie wykonywanych przez firmę obiektów w instalacje technologiczne, wentylację i klimatyzację, sieć komputerową LAN, aranżacje pomieszczeń oraz przekazujemy je do użytkowania.

Od listopada 2001 posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, remontów i adaptacji pomieszczeń biurowych i technicznych.

W 2007 roku zdobyliśmy tytuł Gazeli Biznesu w rankingu prowadzonym przez Puls Biznesu w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw.

"...Naszym najważniejszym kryterium jakości jest zadowolenie naszych Klientów. Naszym głównym celem jest utrzymanie pełnego zaufania do firmy (...) a każdy oddany obiekt jest rekomendacją dla przyszłych kontraktów ..."

Cyt. Z Księgi Jakości Firmy

Z poważaniem

Zarząd